Caltech dating 101 dating pics browes

Rated 4.38/5 based on 643 customer reviews

Den er nesten perfekt kuleformet (sfærisk) og består av varm plasma sammenvevd i magnetfelt.Solen er en hovedseriestjerne som genererer energi ved kjernefysisk fusjon av atomkjerner av hydrogen til helium.I det isolerte språket baskisk heter solen eguzkia.På khalkisk mongolsk, som er hovedspråket i Mongolia og som tilhører den mongolske språkgruppen, heter solen naran.Solens varme korona danner solvind, en strøm av ladde partikler som strekker seg utover til heliopausen ved ca. Boblen som dannes i den interstellare materien, kalles heliosfæren og er den største kontinuerlige strukturen i solsystemet. 149,6 millioner kilometer (1 AE), og lyset bruker 8 minutter og 19 sekunder til jorden. i Beowulf) og swegl, moderne engelsk sun, gammelfrisisk sunne, sonne, vestfrisisk Sinne, gammelsaksisk sunna, middelnedertysk sonne, moderne nederlandsk og limburgisk zon, vallonsk Solea, luxembourgsk Sonn, afrikaans Son, gammelhøytysk sunna og suhil, moderne høytysk Sonne, kölsch Sunn, allemannisk Sunne, lavtysk Sünn, jiddisch Zun og gotisk sunnō og sauil.Avstanden varierer mellom jordens perihelium i januar og aphelium i juli. Alle germanske navn for solen stammer fra urgermansk *sunnōn eller *sōwul.

Den store forekomsten kan skyldes endergone reaksjoner fra en supernova.

On a PC, “ctrl F” allow you to search words in any language.

We will keep cooperating with the ANC consortium representing English-learning countries.

I kjernen fusjoneres 620 millioner tonn hydrogen per sekund, mens 4,26 millioner tonn omdannes til strålingsenergi per sekund.

Solens absolutte størrelsesklasse er 4,83; som nærmeste stjerne er imidlertid solen det lyseste objektet på himmelen med en tilsynelatende størrelsesklasse på –26,74.

Leave a Reply